Publicaties

Handreiking wederkerige inzet personeel

Deze Handreiking wederkerige inzet personeel is een co-creatie van werkgevers en werknemers in de Maritieme sector en Defensie en bevat relevante informatie over mogelijkheden om actief te zijn voor de krijgsmacht en zo een bijdrage te leveren aan onze vrede en veiligheid.

Publicatie Handreiking wederkerige inzet personeel


Maritieme Monitor 2020 – Nederland Maritiem Land

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster. De maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

Publicatie Maritieme Monitor 2020

 

WEBSITES

Stichting Mobiliteitsplatform Maritiem

Het Mobiliteitsplatform Maritiem begeleidt werknemers die werkzaam zijn binnen de maritieme sector van werk naar werk. Wij mobiliseren de maritieme sector, zorgen voor samenwerkingsverbanden die het traject ‘Van werk naar werk’ realiseren. Op die wijze dragen wij bij aan het behoud en ontwikkeling van banen in de maritieme sector en dragen als stichting bij aan de voortrekkersrol van Nederland als maritiem Land.

Verwijzing naar website: www.mobiliteitsplatformmaritiem.nl

Koninklijke Marine Reserve

Een militaire functie naast je huidige werk of studie? Dat kan! Wij zijn op zoek naar zowel ex-militairen als mensen zonder eerdere ervaring bij Koninklijke Marine om ons team te komen versterken.

Meer informatie op: https://werkenbijdefensie.nl/reservist-bij-de-marine