Royal IHC versterkt de Defensie Materieel Organisatie tijdelijk met personeel

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.

De samenwerking is mogelijk gemaakt door de Maritime Capacity Alliance (MCA) en het HR ecosysteem. Beide civiel-militaire allianties zijn gestart als onderdeel van de Adaptieve krijgsmacht strategie, waarmee Defensie streeft naar flexibele en duurzame samenwerking met civiele partners. Royal IHC is een partner van de MCA en tevens lid van het HR ecosysteem. Het uitlenen van deze groep van twintig medewerkers vormde de eerste, echte uitwisseling die is gerealiseerd met Defensie. Het initiatief paste prima binnen het beleid van het kabinet om civiele bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens de pandemie.

“Voor IHC is samenwerking via de MCA – en daardoor de uitplaatsing van onze collega’s – een grote stap voorwaarts in onze ambitie om de samenwerking met het ministerie van Defensie te intensiveren,” stelt Royal IHC Director of Defence Louwrens op de Beek. “We zijn blij dat wij onze collega’s tijdelijk een andere werkomgeving kunnen bieden waarin ze hun kennis kunnen blijven delen en tegelijkertijd hun eigen horizon kunnen verbreden. Als de situatie in de toekomst andersom is, zullen wij bij IHC niet aarzelen om de collega’s van de DMO bij ons te verwelkomen.”

Voor meer informatie over dit project: Royal IHC

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.