Werving Civiel-militaire opleiding Marine Technicus (MBO4) van start!

De Koninklijke Marine Technische Opleidingsschool (KMTO) en Maritime Capacity Alliance (MCA) werven gezamenlijk studenten voor de 4-jarige civiel-militaire opleiding Marine Technicus (MBO4) die op 1 september 2022 van start zal gaan.

Toelatingseisen tot deze opleiding:
·       Een vmbo-k, -g of -t diploma of;
·       Een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
·       Een mbo-diploma niveau 2 of 3.
 
Tijdens de civiel-militaire opleiding Marine Technicus volgt de student eerst 2 jaar de basisopleiding Maritiem officier alle schepen aan de bij de MCA aangesloten zeevaartscholen en opleidingsinstituten. Na deze opleiding kan de student kiezen om 180 dagen stage te varen en zo zijn/haar vaarbevoegdheid te halen.
Na het succesvol afronden van de basisopleiding gaat de student na 2 jaar verder aan de Koninklijke Marine Technische Opleidingsschool in Den Helder. Na het doorlopen van de volledige opleiding krijgt de student een MBO4 diploma en kan de goed opgeleide Marine Technicus gaan varen of aan het werk bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder in Den Helder.
 
Aanmelden of meer weten over de opleiding Marine Technicus en de open dagen: https://www.mobiliteitsplatformmaritiem.nl/marinetechnicus/


De Maritime Capacity Alliance

In het kader van Total Force werken Defensie en private partners op maritiem gebied aan de totstandkoming van een civiel-militair samenwerkingsverband Maritime Capacity Alliance (MCA).

In het volgende artikel uit het blad KMR contact wordt verder ingegaan op de achtergronden en de huidige stand van zaken rondom de MCA: KMR contact


Berging van de NH90 helikopter

Op 19 juli 2020 verdween een NH90-helikopter van het Defensie Helikopter Commando in het Caribisch gebied in zee. Middels een search en survey is het toestel op twee locatie teruggevonden. Begin september zijn het staartaartstuk en romp geborgen en zijn de delen via de haven van Willemstad-Curaçao per schip naar Nederland vervoerd. Na aankomst zijn de delen per vrachtwagen naar Vliegbasis Gilze-Rijen vervoerd waar deze op 24 september zijn aangekomen. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) gebruikt de delen voor verder onderzoek naar de toedracht van de crash.

Deze zeer spoedig en professioneel verlopen berging van de NH90 helikopter is mogelijk geworden door het plan uit te voeren zoals opgesteld, de optimale samenwerking, kennisdeling en het onderling vertrouwen tussen de partners binnen de MCA.

De gerenomeerde Amerikaanse website Janes publiceerde het volgende over de berging: https://www.janes.com/defence-news/news-detail/rov-utilised-to-salvage-crashed-dutch-nh90-helicopter-in-the-caribbean

 


Founder Maritime Capacity Alliance onderscheiden met Ereteken van Verdienste in Zilver

Op 6 november ontving Kapitein-Luitenant ter Zee Pepijn Verstand het Ereteken van Verdienste in zilver van de Commandant der Strijdkrachten Luitenant-Admiraal Bauer.

Lees er meer over op Facebook of op LinkedIn.