Civiel-militaire Marine Technicus opleiding

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Het programma:
De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding zijn:
· Een vmbo-k, -g of -t diploma, of;
· Een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo, of;
· Een mbo-diploma niveau 2 or 3.

Leerlingen starten met het tweejarige basisdeel van de opleiding Maritiem Officier op een van de zeevaartscholen in Nederland, met de optie om aansluitend het vaarbevoegdheidsbewijs te halen via een stage van 180 aan boord van een schip. Na het halen van het basisdeel kan de leerling kiezen voor een tweejarige opleiding richting koopvaardij of waterbouw, of voor een opleiding tot Marine Technicus bij de Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) in Den Helder. In dat geval ontvangt de leerling na vier jaar een mbo-4 diploma dat toegang geeft tot een functie als Marine Technicus op een van de marineschepen of in Den Helder bij de Directie Materiele Instandhouding.

Check de website voor meer informatie over de opleiding Marine Technicus.

Kijk de video op YouTube.

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.