Wie we zijn

De Maritime Capacity Alliance (MCA) is een publiek-private samenwerking van ketenpartners binnen het maritieme en logistieke domein. Wij geloven erin dat we het verschil kunnen maken op weg naar een schoner en veiliger Nederland door onze krachten te bundelen. We delen kennis, personeel en materieel en we innoveren samen. En door ons omvangrijke, collectieve netwerk vinden we voor elk probleem een oplossing. Door het collectieve belang voorop te zetten als het er op aankomt en onze onderscheidende kwaliteiten te bundelen, maken wij het verschil.

Bij de MCA denken we niet in termen van business cases, maar van value cases: we versterken elkaar waar we kunnen en vergroten elkaars waarde. Samen ontwikkelen we sneller nieuwe kennis en vangen we personele tekorten op. En met gezamenlijke oefeningen zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor het onvoorspelbare. Publiek-private samenwerking betekent dat we er staan. Elke keer wanneer dat nodig is in het belang van Nederland.

Waarom samen?

Het doel van de MCC is het wederzijds opvangen van elkaars (piek)lasten door:

Samen meer kennis

We leiden op, trainen, leren, en maken gebruik van elkaars best practices en onderscheidende kwaliteiten, zoals kraansimulatortraining, bodemonderzoek en technisch management.

Samen meer middelen

We zorgen voor wereldwijde, flexibele toegang tot gekwalificeerde mensen en middelen, zoals een vloot met gegarandeerde en verscheiden (zee)transportcapaciteit, survey-, duik, hydrografische en trainingsvaartuigen en autonome systemen.

Samen meer ervaring

We werken aan de duurzame ontwikkeling van een hybride arbeidspotentieel voor de maritieme sector. We werven gezamenlijk en zorgen voor behoud van personeel met de juiste competenties en ervaring.

Maritime Capacity Alliance: onderdeel van een Adaptieve krijgsmacht

Het idee voor de Martime Capacity Alliance is ontstaan in 2017, naar aanleiding van de dat jaar gepresenteerde defensiestrategie Van Defensief naar adaptief. Deze strategie had als doel de wendbaarheid en innovatie in de defensieorganisatie te vergroten door samenwerking met het bedrijfsleven. In 2018 ontstonden verschillende pilotprojecten, zoals op het gebied van logistiek en strategisch zeetransport, waarin werd onderzocht hoe de private sector de defensieorganisatie zou kunnen versterken door het delen van kennis en capaciteiten. Die pilotprojecten leverden zoveel lessons learned op, dat daaruit geleidelijk aan de Maritime Capacity Alliance ontstond: een langjarig publiek-privaat partnerschap dat alle partners versterkt. De Maritime Capacity Alliance blijft de krijgsmacht, ook naar de toekomst toe, bijstaan op het gebied van gevechtsondersteuning.

Inmiddels is de alliantie breder inzetbaar op het gebied van maritieme veiligheid. Met het oog op de geopolitieke uitdagingen is eind 2023 een nieuw project gelanceerd op het gebied van het vergroten van de veiligheid op de Noordzee. Dit project is een samenwerking met de Nederlandse Kustwacht.

Waarom samenwerken?

Samen meer kennis

We leiden op, trainen, leren, en maken gebruik van elkaars best practices en onderscheidende kwaliteiten, zoals kraansimulatortraining, bodemonderzoek en technisch management.

Samen meer middelen

We zorgen voor wereldwijde, flexibele toegang tot gekwalificeerde mensen en middelen, zoals een vloot met gegarandeerde en verscheiden (zee)transportcapaciteit, survey-, duik, hydrografische en trainingsvaartuigen en autonome systemen.

Samen meer ervaring

We werken aan de duurzame ontwikkeling van een hybride arbeidspotentieel voor de maritieme sector. We werven gezamenlijk en zorgen voor behoud van personeel met de juiste competenties en ervaring.

Laatste nieuws en hoogtepunten

Civiel-militaire Marine Technicus opleiding

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.