Maritime Capacity Alliance

Coöperatief / Innovatief / Proactief / Transparant

Samen sterker

De Maritime Capacity Alliance (MCA) is een publiek-private samenwerking van ketenpartners binnen het maritieme en logistieke domein. Wij geloven erin dat we het verschil kunnen maken op weg naar een schoner en veiliger Nederland door onze krachten te bundelen. We delen kennis, personeel en materieel en we innoveren samen. En door ons omvangrijke, collectieve netwerk vinden we voor elk probleem een oplossing. Door het collectieve belang voorop te zetten als het er op aankomt en onze onderscheidende kwaliteiten te bundelen, maken wij het verschil.

Bij de MCA denken we niet in termen van business cases, maar van value cases: we versterken elkaar waar we kunnen en vergroten elkaars waarde. Samen ontwikkelen we sneller nieuwe kennis en vangen we personele tekorten op. En met gezamenlijke oefeningen zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor het onvoorspelbare. Publiek-private samenwerking betekent dat we er staan. Elke keer wanneer dat nodig is in het belang van Nederland.

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.

Waarom samenwerken?

Samen meer kennis

We leiden op, trainen, leren, en maken gebruik van elkaars best practices en onderscheidende kwaliteiten, zoals kraansimulatortraining, bodemonderzoek en technisch management.

Samen meer middelen

We zorgen voor wereldwijde, flexibele toegang tot gekwalificeerde mensen en middelen, zoals een vloot met gegarandeerde en verscheiden (zee)transportcapaciteit, survey-, duik, hydrografische en trainingsvaartuigen en autonome systemen.

Samen meer ervaring

We werken aan de duurzame ontwikkeling van een hybride arbeidspotentieel voor de maritieme sector. We werven gezamenlijk en zorgen voor behoud van personeel met de juiste competenties en ervaring.

Laatste nieuws en hoogtepunten

Wervingsevent MCA Kustwacht Event

Wervingsevenement MCA een groot succes

Veel animo voor wervingsevent Maritime Capacity Alliance
De Maritime Capacity Alliance (MCA) organiseert exclusieve wervingsevenementen, dit keer in samenwerking met diverse overheidspartijen, waaronder de Kustwacht. Het eerste wervingsevenement vond plaats op woensdag 5 juni bij de zeevaartschool STC in Rotterdam. Het bood een uitgelezen kans voor (aankomend) studenten, afgestudeerden en overige belangstellenden om kennis te maken met deze maritieme organisaties en hun werkzaamheden.