Het offshore support schip ‘Volantis’ gebruikte een op afstand bestuurbaar voertuig om de overblijfselen te redden van de NH-90 helikopter die in het Caribisch gebied verloren was gegaan. (Nederlandse Ministerie van Defensie)

Berging NH-90 helikopter

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

Na een search and survey operatie werd de helikopter gevonden op grote diepte en in twee delen. Begin september werden de staart en de romp van het toestel geborgen en per schip naar Nederland gebracht via de haven van Willemstad, Curaçao. Na aankomst in Nederland werden de onderdelen per vrachtvervoer naar vliegbasis Gilze-Rijen gebracht, waar ze op 24 september aankwamen. Daar zijn de onderdelen overgedragen aan de Inspectie Veiligheid Defensie, voor verder onderzoek naar de omstandigheden waaronder het ongeluk kon gebeuren.

De snelle en professionele berging van de NH-90 helikopter werd mogelijk door een nauwe samenwerking, kennisdeling en vertrouwen tussen partners van de Maritime Capacity Alliance.

Lees hier het artikel van de Amerikaanse website Janes over de helikopterberging.

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.