Wervingsevenement 5 juni

Wervingsevenement MCA een groot succes

Inspirerende sessies van de Kustwacht, de Rijksrederij en Rijkswaterstaat 
Ruim 75 studenten, een indrukwekkende zaal aan de haven van Rotterdam, 3 gastsprekers en 2 patrouilleboten om een kijkje op te kunnen nemen: de informatiemiddag georganiseerd door Maritime Capacity Alliance (MCA) was een succes.

Op woensdag 5 juni stond het team van MCA gereed om studenten van o.a. de STC Rotterdam en andere belangstellenden, een volle middag te inspireren. Welke mogelijkheden zijn er straks na mijn opleiding in de maritieme wereld? Waar kan ik stagelopen? Welke banen zijn er allemaal te vinden en hoe pak ik dat aan? Diverse gastsprekers van o.a. de Kustwacht, de Rijksrederij en Rijkswaterstaat, vertelden met veel enthousiasme over hun belangrijke rol in de veiligheid en de infrastructuur van Nederland en de vele carrièremogelijkheden. De studenten kregen een breed aanbod binnen verschillende sectoren voorgeschoteld en kregen door live video’s een echt kijkje in de keuken. Dit laatste werd nog extra versterkt door een bezoekje aan twee patrouilleboten, waar ze vrij op rond mochten lopen en een praatje met de bemanning konden maken. Het enthousiasme van de aanwezigen was groot en daarmee is de middag meer dan geslaagd!

Meer informatie
Meer informatie over de evenementen van MCA is te vinden op:
http://www.mobiliteitsplatformmaritiem.nl/maritiemavontuurdichtbijhuis

Vragen?
Wervingscoördinator Daisy van Willigen | wervingscoordinator@maritimecapacityalliance.nl

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.