PERSBERICHT: Een nieuw maritiem avontuur dichtbij huis, unieke samenwerking van start!

Wervingsevenement van de Maritime Capacity Alliance
De Maritime Capacity Alliance (MCA) organiseert exclusieve wervingsevenementen, dit keer in samenwerking met diverse overheidspartijen, waaronder de Kustwacht. Het eerste wervingsevenement vindt plaats op woensdag 5 juni bij de zeevaartschool STC in Rotterdam. Het biedt een uitgelezen kans voor (aankomend) studenten, afgestudeerden en overige belangstellenden om kennis te maken met deze maritieme organisaties en hun werkzaamheden.

De ontvangst is om 14.00 uur waarna presentaties volgen van onder andere de MCA en de Kustwacht. Na de presentaties, die rond 15.30 uur eindigen, is er gelegenheid om vragen te stellen bij de informatiestand. Daarnaast kunnen bezoekers exclusieve patrouilleschepen aan de kade bezoeken.

Ontdek de maritieme wereld
Voor wie geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector, biedt dit evenement een uitstekende gelegenheid om meer te weten te komen over de mogelijkheden bij de Kustwacht en andere maritieme overheidspartijen. Deze organisaties spelen een cruciale rol in de veiligheid en infrastructuur van Nederland, zowel op zee als op land, en bieden diverse carrièrepaden aan. Tijdens dit evenement kunnen belangstellenden in één middag kennismaken met zowel de Kustwacht als andere betrokken overheidspartijen. Bovendien is het evenement vrijblijvend toegankelijk en vindt het plaats op een bijzondere locatie aan de Lloydkade in Rotterdam.

De samenwerkingspartners
De Maritime Capacity Alliance (MCA) is een publiek-private samenwerking die streeft naar een schoner en veiliger Nederland door kennis, personeel en materieel te delen en met elkaar te innoveren. De Kustwacht Nederland draagt zorg voor een vrije, veilige en verantwoorde (door)vaart over de Noordzee in samenwerking met diensten zoals de Koninklijke Marine, politie, Marechaussee, douane, IL&T, SODM en NVWA.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor dit unieke evenement kan via de website:
http://www.mobiliteitsplatformmaritiem.nl/maritiemavontuurdichtbijhuis
Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Vragen?
Wervingscoördinator Daisy van Willigen | wervingscoordinator@maritimecapacityalliance.nl

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.