Kapitein-luitenant ter zee en oprichter van de Maritime Capacity Alliance Pepijn Verstand

Oprichter Maritime Capacity Alliance gehonoreerd!

Op 6 november 2020 ontving kapitein-luitenant ter zee Pepijn Verstand het ereteken voor verdienste in zilver uit handen van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Pepijn ontving deze blijk van waardering voor de uitstekende resultaten die hij neer wist te zetten in de Adaptieve krijgsmacht. In het bijzonder kreeg hij het ereteken voor zijn inspanningen om de Maritime Capacity Allliance op te bouwen, die verschillende operationele oplossingen voor Defensie biedt.

Luitenant-admiraal Bauer, die de versierselen uitreikte namens de minister van Defensie, zei: “De projecten die Pepijn weet te realiseren, zijn fantastische voorbeelden van wat een toekomstbestendige, adaptieve krijgsmacht nodig heeft. Door zijn verdienstelijke houding en voorbeeldige toewijding is hij in staat om in een civiel-militaire context projecten te realiseren die tot de verbeelding spreken en die zeer bruikbaar zijn voor de Nederlandse strijdkrachten.

Recente projecten

Op 19 juli 2020 verongelukte een Nederlandse NH90 helikopter van het ministerie van Defensie in de Caribische Zee. Omdat de Koninklijke Marine niet over de specialistische kennis beschikt om het toestel te bergen, werd de hulp ingeroepen van partners van de Maritime Capacity Alliance.

De Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) en de Maritime Capacity Alliance (MCA) werven samen studenten voor de vierjarige opleiding Marine Technicus. Deze nieuwe mbo-4 opleiding startte op 1 september 2022 als pilotproject. Eind 2023 worden het programma en de aanpak geformaliseerd en omgebouwd tot reguliere opleiding.

Twintig medewerkers van Royal IHC zijn tijdelijk tewerkgesteld bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Tijdens en kort na de COVID-19 pandemie had het bedrijf overcapaciteit door het stilvallen van projecten. Tijdelijke overplaatsing van engineers naar Defensie zorgde voor een win-win oplossing: de medewerkers konden hun kennis blijven inzetten en Defensie kon de extra krachten goed gebruiken om achterstanden bij verschillende maritieme projecten in te lopen.